Förvaltare & BRF


Det löpande underhållet på en fastighet oavsett om det är invändigt eller utvändigt är av yttersta vikt. Det är bra att ha en fastställd underhållsplan om vad som är nästa moment att utföra på fastigheten. Detta för att säkerställa att just er fastighet mår bra.

En fastighet i skick är en fastighet med värde

Att ha en upprättad underhållsplan är även av vikt för att inte råka ut för några onödiga oförutsedda kostander som inte har varit budgeterat.

Arbetsmiljöverket har krav som ska uppfyllas för att en verksamhet ska få bedrivas på arbetsplatser, ex industrier, butiker, kontor m.m


Vi kan erbjuda att fastställa en underhållsplan samt att upprätta en åtgärdsplan på just din fastighet. 

Det kan vara allt från den lilla toaletten till det stora industrigolvet eller den yttre fasaden på hela fastigheten. Eller har du en fastighet som ett fönsterbyte inte kan genomföras pågrund av tillgängligheten? Isåfall kan vi erbjuda en fönsterrenovering. 


Kontakta oss idag för en sund fastighet imorgon.